Menu

> O Firmie
> Cennik
> Oferta
> Galeria jachtów
> Promocja
> Czartery ze skiperem
> Dziennik pokładowy
> Obsługa jachtu
> Zamów czarter
> Kontakt
> Dojazd
> Kupno/sprzedaż
> Galeria zdjęć
> Dam Pracę
> Stocznia


Aktualności

2019-01-26

Majówka to czas zabawy, a tej z pewnością nie zabraknie na naszych jac...
                             więcej >>

2019-01-06

Szanowni Państwo, Pomimo tego, że za oknem skrzypiący mróz wielu że...
                             więcej >>


Zdjęcie dnia

Tagi
Czarter jachtów Czarter mazury Czarter

Instrukcja obsługi jachtów

Przeznaczenie jachtu

 Wynajmowane jachty przeznaczone są wyłącznie do celów turystycznych i uprawiania żeglarstwa przy sile wiatru do 5° w skali Beauforta na wodach Wielkich Jezior Mazurskich.
Z uwagi na wyposażenie jachtów dozwolona jest wyłącznie żegluga w porze dziennej.
Jacht może prowadzić osoba posiadająca uprawnienia, co najmniej żeglarza jachtowego.
Oczywiście sternik nie może prowadzić jachtu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Odbiór jachtu

Przy odbiorze jachtu należy posiadać Umowę Najmu, dwa dokumenty potwierdzające tożsamość oraz dokument uprawniający do prowadzenia jachtu.

Odbiór jachtu oraz jego wyposażenia następuje w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy. Proszę dokładnie sprawdzić, czy wymienione w protokole wyposażenie znajduje się na jachcie oraz czy jest ono sprawne technicznie. Z naszej strony otrzymacie Państwo fachową poradę dotyczącą obsługi poszczególnych urządzeń na jachcie. Duża część wiedzy dotyczącej zasad użytkowania jachtu została zawarta w niniejszym poradniku.

Poza tym zanim wejdziecie Państwo na jacht wypada wiedzieć, że na jachcie nie wolno:
 • Wchodzić w obuwiu z twardą, pozostawiającą zniszczenia podeszwą (np: buty na tzw. szpilce),
 •  Na jachcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz stosowania innego ognia otwartego (świece, oświetlenie gazowe, gril) – nie dotyczy wbudowanej na jachcie kuchenki gazowej,
 • Nie należy dopuszczać do tego, aby w zewnętrznych bakistach jachtu znajdowała się woda. Szczególną uwagę należy zwrócić przy myciu jachtu, gdy jest on polewany zbyt dużą ilością wody, która przelewa się przez odpływy i zalewa bakisty,
 • Nie wolno suszyć ubrań, bielizny itp. przez rozwieszanie jej na pokrowcu „lazy jack” ,
      W czasie postoju jachtu zawsze dbamy o jego właściwie zacumowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W tym celu bezwzględnie należy stosować odbijacze znajdujące się na wyposażeniu jachtu.
Opuszczanie i stawianie masztu

 • Jacht przy kładzeniu lub stawianiu masztu powinien być unieruchomiony (zacumowany lub zakotwiczony),
 • Przed opuszczeniem masztu należy sprawdzić, czy z położonym masztem będziemy w stanie manewrować jachtem – nie zaleca się opuszczania masztu w portach i miejscach cumowania innych jachtów. Należy zwracać szczególną uwagę, aby podczas manewrowania z położonym masztem nie doszło do kolizji z inną jednostką lub przeszkodą,
 • Zamknąć wszystkie luki pokładowe na jachcie,
 • Zrolować foka oraz zrzucić grota i zapiąć do w pokrowcu „lazy jack”,
 • Wyluzować talię achtersztagu,
 • Zdjąć linkę rolera do foka z prawej burty,
 • Podnieść stopery lin do pozycji otwartej,
 • Wyluzować talię grota,
 • Wypiąć obciągacz bomu wyjmując zawleczkę i bolec (należy uważać, aby nie zgubić tych elementów ponieważ będą niezbędne przy wykonywaniu czynności powrotnych),
 • Złożyć „szpryc budę”,
 • W szczególny sposób  należy chronić „szpryc budę” przed uszkodzeniem bomem,
 • Rozmieścić załogę w taki sposób, aby jacht był stabilny (nie kołysał się na boki) oraz tak, aby nikt z załogi nie przebywał pod masztem, tzn. w obszarze od stopy masztu do rufy. Należy pamiętać, iż wyciągarka elektryczna jest urządzeniem mechanicznym i może ulec uszkodzeniu, a liny niezależnie od tego jak są wytrzymałe mogą zostać przecięte lub zerwane,
 • Włożyć pilota w gniazdo sterowania wyciągarki,
 • Wyjąć przetyczkę od sztagownika,
 • Pilotem uruchomić wyciągarkę i rozpocząć kładzenie masztu. Maszt należy kłaść i podnosić tak, aby jego ruch był płynny. W żadnym przypadku nie wolno dopuścić do tego, aby maszt uderzył w tylną podporę,
 • Bom kładziemy na pasach relingowych z lewej lub prawej strony,
 • Po położeniu masztu należy naciągnąć bramę tak, aby sztywny sztag nie zwisał swobodnie. Nie wolno chwytać się sztywnego sztagu, a szczególnie, gdy maszt jest położony. Sztywny sztag jest wykonany z profilu aluminiowego i może zostać skrzywiony,
 • Należy sprawdzić czy całe olinowanie znajduje się na jachcie i jest właściwie zabezpieczone. Bardzo często bywa, że achtersztag i inne olinowanie ląduje w wodzie, a następnie w śrubie silnika, na knadze innego jachtu lub na kei, 
 • Przed postawieniem masztu należy sprawdzić stan olinowania stałego w tym przede wszystkim przetyczki, zawleczki i ściągacze (czy są skontrowane), 
 • Należy sprawdzić czy żadne elementy olinowania (szoty lub fały) nie znajdują się pod piętą masztu, ponieważ mogą ulec przecięciu w czasie stawiania masztu, 
 • Stawiamy maszt poprzez uruchomienie wyciągarki. Maszt powinien podnosić się płynnie bez stawiania większego oporu. W momencie napotkania oporu należy natychmiast wyłączyć wyciągarkę, przerwać podnoszenie masztu i sprawdzić czy olinowanie masztu nie zaczepiło się o osprzęt pokładowy (okucia, knagi, rumpel, pantograf, itp.),
 • Nie wolno pomagać ręcznie wyciągarce  przy stawianiu masztu,
 • Po postawieniu masztu zabezpieczyć go przez włożenie przetyczki w sztagownik,
 • Wybrać achtersztag

W przypadku nieprzestrzegania niniejszych zaleceń Dzierżawca bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne wypadki lub zawinione uszkodzenie sprzętu.
Miecz

 • Opuszczać i podnosić miecz należy płynnie, by nie dopuścić do swobodnego, niekontrolowanego opadani,
 • Fał miecza powinien być zawsze lekko napięty, 
 • W przypadku podejścia jachtem do piaszczystej plaży należy być bezwzględnie przekonanym, że miecz został całkowicie podniesiony do góry. Poza tym należy pamiętać, że niedopuszczalne jest cumowanie jachtu po osadzeniu go na plaży z kamienistym dnem jeziora.
Urządzenie sterowe

 • Nigdy nie pływamy z płetwą ''leżącą na wodzie''. Może to doprowadzić nawet do złamania płetwy sterowej, jarzma lub rumpla urządzenia sterowego,
 • Zawsze pływamy z płetwą wybraną do końca (ustawioną do pionu),
 •  Na kolumnie steru każdego jachtu zamontowane są automatyczne knagi, tzw. zrywki. W te knagi należy ''mocować'' kontrafał płetwy sterowej. Po wpłynięciu na przeszkodę podwodną knaga ta automatycznie otwiera się, co powoduje, że kontrafał płetwy sterowej zostaje odblokowany, a płetwa sterowa wypływa do góry, co minimalizuje możliwość jej uszkodzenia przez przeszkodę podwodną. W celu przygotowania knagi do dalszej eksploatacji należy ją ponownie zamknąć (zatrzasnąć).
Obsługa silnika

SILNIK DIESEL

 • Przed uruchomieniem silnika sprawdzić czy manetka gazu znajduje się w pozycji neutralnej,
 • Silnik uruchamia się poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce,
 • Przekręcić kluczyk do momentu wyczucia delikatnego oporu i odczekać kilka sekund aż nagrzeją się świece żarowe,
 •  Przekręcić kluczyk i uruchomić rozrusznik. Jak tylko silnik zacznie pracować – puścić kluczyk,
 • W trakcie pracy silnika sprawdzać wylot spalin z wodą. Brak wylotu wody ze spalinami oznacza brak chłodzenia. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć silnik,
 • Zaświecenie się czerwonej lampki i pojawienie się sygnału dźwiękowego przy stacyjce oznacza awarie silnika. W takich przypadkach występuje bezwzględny zakaz ponownego uruchamiania silnika i konieczność natychmiastowego powiadomienia armatora.

SILNIK BENZYNOWY

 • Do stacyjki włożyć kluczyk, wcisnąć i przekręcić uruchamiając silnik (wciśnięcie stacyjki powoduje uruchomienie ssania). Na pawęży rufowej powinien pojawić się cienki strumyk wody (chłodzenie silnika),
 • Przy braku chłodzenia należy natychmiast wyłączyć silnik i powiadomić armatora.
Manewry na silniku

 • Bieg do przodu i do tyłu wrzucamy poprzez przesunięcie manetki do przodu lub do tyłu. Nigdy nie należy bezpośrednio przełączać dźwigni biegów z pozycji np. ''płynięcie do przodu'' na ''płynięcie do tyłu''. Zawsze przed takim manewrem należy zmniejszyć obroty silnika do minimum, wrzucić bieg jałowy ''na luz'', a następnie po chwili przerwy wrzucić kolejny bieg do przodu lub do tyłu,
 • Podczas manewrowania, szczególnie w portach staramy się nie używać dużej „ilości gazu”. Moc silników jest w odpowiedni sposób dobrana do masy poszczególnych jachtów, ale ze względu na dużą bezwładność, właściwą prędkość jachty osiągają dopiero po chwili. Użycie nadmiernej „ilości gazu” przez niecierpliwych żeglarzy często jest zgubne, ponieważ rozpędzonego jachtu o dużej masie nie da się zatrzymać w miejscu,
 • Cofając należy zluzować kontrafał płetwy sterowej, podnieść ster fałem płetwy sterowej i cofać bardzo powoli. Cofanie na dużej prędkości jachtem o wadze 4 ton może spowodować wyłamanie siłownika hydraulicznego i narazić Państwa na niepotrzebne koszty.
Ster strumieniowy

 • Włączyć zasilanie steru strumieniowego poprzez przyciśnięcie przycisku na tablicy elektrycznej,
 • Na kolumnie koła sterowego nacisnąć jednocześnie dwa przyciski do uzyskania sygnału dźwiękowego,
 • Nie wolno korzystać z urządzenia przy mniejszej niż 50% ilości czystej wody w zbiorniku znajdującym się w części dziobowej jachtu. Zapobiega to wynurzeniu się steru ponad linię wody i pracy „na sucho”, co może doprowadzić do uszkodzenia steru,
 • Urządzenie nie może jednorazowo pracować dłużej niż 5 sekund. Nie należy wkładać rąk poniżej linii wodnej w części dziobowej oznaczonej naklejką "ster strumieniowy".
Wnętrze i kambuz

Kambuz:

 • Aby zapalić kuchenkę gazową należy :
  • odkręcić zawór butli gazowej w lewo,
  • odkręcić kurek kuchenki, wcisnąć go i podpalić gaz,
  • po zapaleniu się gazu kurek należy trzymać wciśnięty przez kilka sekund, w przeciwny razie płomień zgaśnie,
  • Gaszenie płomienia następuje po wyłączeniu kurka w kuchence,
  • W przypadku konieczności wymiany butli z gazem proszę pamiętać, że gwint na reduktorze gazowym jest ''lewoskrętny'',
  • Zawór główny powinien być otwierany tylko na czas pracy kuchenki, poza tym ze względów bezpieczeństwa powinien być zakręcony.
Uwaga: pod żadnym pozorem nie można rozkręcać kuchenki, palników lub reduktora gazowego.

Zdarza się, że podczas gotowania coś rozlejemy i kuchenka zostaje zalana łącznie z wnętrzem palnika. Nie wolno wówczas na własną rękę rozkręcać palników. Należy odczekać, aż palniki wyschną naturalnie lub zgłosić awarię armatorowi.

Korzystanie z kuchenki odbywa się na Państwa ryzyko z tego względu przy korzystaniu z kuchenki gazowej należy zachować wyjątkową ostrożność. Armator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek wypadków związanych z użytkowaniem kuchenki gazowej.

 • Przed użyciem wody włączyć pompę przyciskiem umieszczonym na tablicy. Po zakończeniu korzystania z wody pompę należy natychmiast wyłączyć,
 • Nie wolno włączać elektrycznej pompy wody przy pustych zbiornikach na wodę. Praca pompy ''na sucho'' może spowodować trwałe uszkodzenie pompy.
Wnętrze :

 • Nie wolno wyjmować materacy z wnętrza jachtu w celu położenia ich np. na trawie, przy ognisku, na mokrym pokładzie itp., i stosowania jako miejsce do siedzenia,
 • Nie wolno umieszczać kapoków w zewnętrznych bakistach jachtu oraz nie wolno stosować ich do zabawy, np. kąpieli w jeziorze,
 • Plastikowe wyposażenie kambuza należy trzymać z dala od włączonej kuchenki gazowej – plastik nie lubi ognia, 
 • Nie wolno kroić na żadnych drewnianych elementach jachtu – do tego służy deska do krojenia, która znajduje się na wyposażeniu każdego jachtu. Lakierowane drewno to nie to samo, co blaty kuchenne. Krojenie chleba na drewnianym lub innym elemencie jachtu można porównać do krojenia chleba na masce samochodu – efekt jest zbliżony,
 • Wyposażenie kambuza (szczególnie garnki, talerze, kubki i inne) po umyciu należy osuszyć na zewnątrz jachtu lub wytrzeć i wówczas umieścić w szafkach wewnątrz jachtu,
 • Rozkładając koje lub układając gretingi należy zachować ostrożność i w żadnym wypadku nie używać nadmiernej siły. Jeżeli dokładka koi nie wchodzi oznacza to, że wkładamy ją odwrotnie lub w miejscu niezgodnym z przeznaczeniem,
 • Do zbiornika na wodę czystą nie wolno wlewać wody z jeziora – zanieczyszczenia mogą uszkodzić pompę wody,
 • W czasie rejsu wnętrze jachtu należy regularnie wietrzyć, a przy deszczowej, wilgotnej pogodzie wskazane jest, aby od czasu do czasu stawiać materace na sztorc, by wilgoć znajdująca się pod materacami miała możliwość odparowania.
Ładowanie akumulatorów

 • Podczas ładowania akumulatorów za pomocą prądnicy silnika nie można włączać żadnych urządzeń elektrycznych zasilanych z instalacji jachtu (pompa wody, ładowarki tel. komórkowych i inne). Grozi to uszkodzeniem instalacji lub zniszczeniem urządzeń, ponieważ natężenie prądu ładowania jest dużo wyższe,
 • Należy pilnować stanu naładowania akumulatorów. W przypadku, kiedy napięcie spadnie poniżej 11,5 V należy przystąpić do natychmiastowego ładowania akumulatorów,
 • Należy racjonalnie dysponować prądem. W przypadku wyczerpania akumulatorów większość urządzeń zasilanych prądem stałym nie będzie działać poprawnie. Lodówka nie będzie chłodzić, a wyciągarka do stawiania masztu nie pozwoli na jego położenie lub postawienie,
 • Urządzenia takie jak radio, DVD, TV zużywają dużą ilość prądu  (50 W). Z tych urządzeń należy korzystać po podłączeniu jachtu do prądu 220 V,
 • Po podłączeniu jachtu do prądu 220 V należy sprawdzić czy prostownik ładuje akumulatory. Prostownik posiada zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem i w przypadku jego zadziałania akumulatory mogą nie zostać naładowane,
 • Większość urządzeń posiada wyłączniki na tablicy rozdzielczej. Należy pamiętać o ich wyłączaniu w czasie, kiedy nie korzystamy z danego urządzenia. Pozwoli to na dużą oszczędność prądu.
Kotwica i cumy

 • Nie używane kotwice chowamy wyłącznie do forpiku (bakista dziobowa) lub umieszczamy w uchwytach zamontowanych na koszach. Nie wolno kotwic umieszczać w innych bakistach, ponieważ mogą one trwale uszkodzić  znajdujące się w nich wyposażenie (np. zbiorniki na wodę lub paliwo, akumulator) lub też zniszczyć samą bakistę,
 • Do bakist należy chować cumy po ich wysuszeniu, o ile warunki pogodowe na to pozwalają, 
 • Cumy należy prowadzić w taki sposób, aby liny nie napierały na wyposażenie pokładowe jachtu, a w szczególności na kosze, półkosze, słupki relingów, same relingi, itp.
Uszkodzenia jachtu

 • Drobne usterki, które powstaną w trakcie zwykłego użytkowania jachtu można usuwać we własnym zakresie. Przy zdawaniu jachtu proszę o dokonanych naprawach informować armatora,
 •  W przypadku powstania poważnych usterek, awarii lub innych szkód powstałych w czasie objętym umową czarteru, najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia wynajmującego i sporządzenia "protokołu awaryjnego" ("protokołu wypadku") będącego podstawą dla wynajmującego do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej. Po konsultacji z armatorem zostanie ustalony sposób usunięcia usterki,
Zawsze pomożemy i zapewnimy serwis na szlaku.

 • Nie wolno na własną rękę podejmować decyzji np. o sposobie naprawy poszycia jachtu lub innych poważnych uszkodzeń,
 • Bez zgody wynajmującego najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji jachtu,
 • W przypadku zgubienia lub zniszczenia wyposażenia jachtu można uzupełnić je we własnym zakresie, jednak należy pamiętać o tym, że musi ono być tego samego rodzaju, gatunku, rozmiaru, marki i klasy tak, aby wyposażenie jachtu było jednolite i dobrej jakości. Np. nie można zastąpić zgubionego dużego odbijacza małym.
Dbałość o środowisko, korzystanie z toalety i zlewu.

 • Niezależnie od rodzaju toalety, jaka została zainstalowana na jachcie, Dzierżawca zobowiązuje się korzystania z WC zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu,
 • Do toalety nie wolno wrzucać żadnych papierów (nawet rozpuszczalnych) oraz innych środków higieny osobistej,
 • W żadnym wypadku nie wolno opróżniać zbiorników na fekalia z toalet chemicznych do jeziora. W każdym porcie znajdziecie Państwo przystosowane do tego celu miejsce,
 • Myjąc jacht oszczędnie stosujmy detergenty. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie specjalnych środków przeznaczonych do takich zastosowań, które posiadają minimalny wpływ na środowisko naturalne,
 •  Nie wolno zanieczyszczać Mazur przez wrzucanie do jezior (i nie tylko) puszek, butelek, niedopałków papierosów i wielu innych rzeczy. Dla przykładu jeden niedopałek papierosa wrzucony do jeziora powoduje zanieczyszczenie około jednego metra sześciennego wody. Przed wypłynięciem w rejs nie zapomnijmy zaopatrzyć się w worki na śmieci,
 • Należy zwracać szczególną uwagę przy dolewaniu paliwa do silnika, aby nie rozlewać go do wody. Poza tym, jeśli nie musimy to nie korzystajmy nadmiernie z silników przyczepnych,
 • Odpływy z umywalek i zlewów znajdujących się na jachcie posiadają swoje ujście za burtą jachtu. Zatem z uwagi na ochronę środowiska naturalnego nie zaleca się zmywania naczyń przy wykorzystaniu zlewu montowanego na jachcie. Lepiej, sprawniej i szybciej będzie, gdy skorzystamy ze specjalnie wyznaczonych do tego celu miejsc w portach.
Przed zdaniem jachtu

Z uwagi na to, że sprzątanie jachtu po rejsie nie należy do przyjemnych zajęć i nie każdy musi mieć na to ochotę, można zamówić sprzątanie jachtu (cennik usług).

W przeciwnym wypadku jacht należy przygotować do zdania w odpowiedni sposób:
 • Sprawdzić dokładnie czy zabraliśmy wszystkie swoje rzeczy z jachtu,
 • Materace należy postawić na sztorc oraz otworzyć wszystkie luki jachtu (o ile pogoda na to pozwala),
 • Sprzątamy jacht ze szczególnym uwzględnieniem jaskółek, bakist, koi oraz zmywamy podłogę pod gretingami. Przy zmywaniu staramy się nie używać nadmiernej ilości wody. Zmiotka, szufelka i wilgotna szmatka w zupełności wystarczą by pozbyć się piachu i innych nieczystości z koi, bakist lub innych zakamarków jachtu,
 • Myjemy bakisty zewnętrzne i wybieramy z nich wodę, myjemy pokład oraz klarujemy jacht,
 • Opróżniamy zbiornik na wodę,
 • Opróżniamy dolny zbiornik na fekalia oraz myjemy całą toaletę chemiczną,
 • Myjemy wyposażenie kambuza (garnki, talerze, szklanki, sztućce itp.) i pozostawiamy je na zewnątrz jachtu by mogły wyschnąć,
 • Mokre cumy wieszamy na zewnątrz do wyschnięcia

Średni czas, jaki załogi poświęcają na klarowanie jachtu to około 2-3 godzin. Czas ten należy uwzględnić przy planowaniu godziny, o której jacht powinien zostać zwrócony armatorowi.

Gdy jacht jest już sklarowany prosimy o przygotowanie dokumentów - umowy czarteru oraz protokołu zdawczo-odbiorczego i powiadomienie armatora.
Uwagi końcowe

Poradnik ten został napisany pod kątem zastosowanych rozwiązań technicznych, urządzeń i patentów zamieszczonych na jachtach firmy HORNET CZARTER oraz na podstawie wieloletnich obserwacji i zapytań żeglarzy. Jednak niniejszego poradnika nie należy traktować jako jedynie i słuszne źródło wiedzy. Na jachcie w wielu sytuacjach należy kierować się doświadczeniem żeglarskim, logiką i zdrowym rozsądkiem.